Angielski z rodzimymi użytkownikami języka dla dorosłych i dla dzieci

Informacje ogólne

Kursy typu „Angielski ogólny” są przeznaczone dla osób, które mają już podstawowe umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim Cele nauczania obejmują doskonalenie umiejętności wysławiania się oraz rozumienia wymowy rodzimego użytkownika języka. W szkole EnglishDom opracowujemy kursy dla dorosłych i dla dzieci z udziałem rodzimych użytkowników języka angielskiego.

English with native speakers

Cele nauki

Nasi wykładowy anglojęzyczni to przede wszystkim osoby znające wszystkie detale cechy języka. Co więcej, są profesjonalnymi i kompetentnymi nauczycielami, którzy potrafią przekazywać wiedzę w zrozumiały sposób.

Wyznaczamy następujące zadania i cele na okres nauki:

  • Przygotować aparat wymowy każdego słuchacza do wymawiania dźwięków języka angielskiego tak dokładnie i poprawnie, jak to możliwe.
  • Rozwinąć i udoskonalić umiejętności fonetyczne, w tym intonację.
  • Kurs „Angielski ogólny” pozwala słuchaczom nauczyć się szybciej formułować i wyrażać myśli po angielsku, jak również pomaga pokonać bariery językowe w najkrótszym możliwym czasie. Podczas zajęć każdy słuchacz może wczuć się w język.
  • Dążymy do tego, aby polepszyć twoją percepcję języka obcego za pomocą różnych materiałów filmowych i dźwiękowych.
  • Kurs „Angielski ogólny” przede wszystkim poszerza aktywny zasób słownictwa. Usprawnia również bierną naukę nowych słów, wyrażeń i frazeologizmów, konstrukcji gramatycznych oraz rozumienie niuansów języka mówionego.