ผู้นำแห่งการศึกษาออนไลน์

ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษนั้นมีให้สำหรับผู้ที่มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เป้าหมายการศึกษารวมถึงการพัฒนาทักษะการใช้โวหาร และความเข้าใจในการพูดของเจ้าของภาษาที่ EnglishDom นี้เราจัดหลักสูตรโดยใช้เจ้าของภาษาสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่

English with native speakers

เป้าหมายของการศึกษา

ก่อนอื่นเจ้าของภาษาของเราเป็นผู้ที่ทราบรายละเอียดและคุณลักษณะของภาษา ยิ่งกว่านั้นพวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นอาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ในวิธีการที่เข้าใจได้ง่าย

ในระหว่างการศึกษานั้นเราตั้งเป้างานและเป้าหมายถัดไป:

  • ทำให้อวัยวะในการออกเสียงของนักเรียนทุกคนพร้อมออกเสียงภาษาอังกฤษให้แม่นยำถูกต้องที่สุดที่จะเป็นไปได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการออกเสียง
  • รวมถึงการพูดภาษาอังกฤษทั่วไปช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ว่าจะกำหนดและแสดงความคิดของตนเองอย่างไรในภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้
  • เอาชนะอุปสรรคของภาษาได้ภายในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ นักเรียนทุกคนจะได้สัมผัสถึงความรู้สึกของภาษาในระหว่างบทเรียนเป้าหมายของเราคือ
  • การทำให้ความเข้าใจในการพูดภาษาต่างประเทศนั้นดีขึ้นพร้อมๆ ไปกับความช่วยเหลือของการได้ชมวิดีโอและได้ฟังเสียงต่างๆก่อนอื่นภาษาอังกฤษทั่วไป
  • จะเพิ่มพูนคำศัพท์ที่ใช้งานของคุณ แล้วยังส่งเสริมการเรียนรู้คำใหม่ การแสดงออก สำนวน โครงสร้างไวยากรณ์ และความเข้าใจในลักษณะเฉพาะบางอย่างของการสนทนาไปในตัวด้วย